File (c) Belga

Nu het wetsontwerp van de hand van SD Worx op tafel ligt, zitten de besprekingen rond het mobiliteitsbudget opnieuw in een stroomversnelling. Het ontwerp gaat volop voor het cash-for-car-verhaal: voor werknemers die over een bedrijfsauto beschikken, wordt de mogelijkheid gecreëerd om hun wagen om te ruilen voor een cashvergoeding.

Volgens het wetsontwerp kunnen werknemers hun auto enkel inruilen voor een cashvergoeding. Mengvormen, zoals de keuze voor een kleinere auto en een abonnement op de trein, zijn uitgesloten. Dit voorstel gaat rechtlijn in tegen advies van de sociale partners. Voor ons moet de focus van het mobiliteitsbudget op mobiliteit liggen. Ook de sociale partners benaderen het mobiliteitsbudget vanuit deze insteek. Binnen de regering is afgesproken om het cashverhaal te onderzoeken, maar de premier benadrukte in de Kamer dat ook externe meningen en adviezen moeten worden meegenomen. Het advies van de sociale partners kan dus zomaar niet genegeerd worden.

Voor ons is het mobiliteitsbudget meer dan enkel toekennen van nettoloon. De toekenning van cash aan iedereen die zijn bedrijfswagen inlevert, betekent alleen de vervanging van de ene vorm van loonoptimalisatie door een andere. Het effect op de mobiliteit is hoogst onzeker.

Daarnaast moeten we ook oog hebben voor de toekomst. Het vernieuwende mobiliteitsconcept MaaS, Mobility as a Service, wint hoe langer hoe meer aan belang in ons land. Daarin staat niet langer het bezit van een voertuig centraal, wél de mobiliteitsoplossing. Via abonnementsformules betaalt men voor zijn of haar mobiliteit. Dat kan de gebruiker zelf zijn, of bijvoorbeeld de werkgever via het mobiliteitsbudget. Met een volwaardig mobiliteitsbudget kunnen we dus op deze evolutie inspelen. Verder heeft het ‘originele’ mobiliteitsbudget zijn effect al bewezen. Uit proefprojecten in verschillende bedrijven blijkt dat als je de werknemers de keuze laat om ook voor iets anders te kiezen dan de wagen, velen van hen dat ook doen. 

Verschillende bedrijven passen het mobiliteitsbudget vandaag al toe in de praktijk. Zij laten hun werknemers toe alternatieve vervoersmodi te kiezen in functie van hun verplaatsing. Alleen botsen zij nu op een wirwar aan administratieve en fiscale regels om dit op een eenvoudige manier toe te passen. Zij waren dan ook vragende partij voor een mobiliteitsbudget die de keuze voor andere vervoersmodi sterk zou vereenvoudigen en aantrekkelijker maken. Zij dreigen nu in de kou te blijven staan.

Lees hier mijn volledige opinie.

Lees hier de artikels van 6 mei 2017 in de Tijd, de Gazet van Antwerpen en in het Belang van Limburg

Foto (c) Belga

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.