Na de goedkeuring van de mobiliteitsvergoeding in de commissies gisteren en vandaag (Financiën, sociale zaken luik Peeters, sociale zaken luik De Block), zal de regering ook werk maken van een volwaardig mobiliteitsbudget. Dat bevestigde minister Van Overtveldt op onze vraag in de Kamer. Na jarenlang pleiten, overduidelijke cijfers die de vraag onderbouwen en verschillende gunstige adviezen is het dé moment om het wettelijk kader voor een écht mobiliteitsbudget uit te werken.

Op woensdag 28 februari 2018 werd het wetsontwerp voor de invoering van een mobiliteitsvergoeding goedgekeurd in de commissie sociale zaken, na de goedkeuring in de commissie Financiën de dag ervoor. Hiermee wordt groen licht gegeven voor het cash-for-car-principe om het aantal bedrijfswagens in ons land terug te dringen. Eerder verscheen ook een nota van de FOD Mobiliteit waaruit blijkt dat in het meest gunstige scenario 9% van de huishoudens die in aanmerking komen, hun bedrijfswagens zouden inruilen. In een minimalistisch scenario gaat het slechts om 3%. Uit onderzoek door iVox in opdracht van HR-dienstverlener SD Worx en vacature.com bleek eerder dit jaar dat van de medewerkers met een bedrijfswagen slechts 16% geïnteresseerd is in een mobiliteitsvergoeding, terwijl 26,7%  geïnteresseerd is in een mobiliteitsbudget.

Het is duidelijk dat de mobiliteitsvergoeding slechts een eerste stap is. Wil men echt tot een volwaardig mobiliteitseffect komen, naar meer duurzame en flexibele mobiliteit, dan moet de focus meer op mobiliteit liggen, en niet op nettoloon. Daar zijn ook de sociale partners van overtuigd. Zij legden in september 2017 een voorstel tot mobiliteitsbudget op tafel. Om mensen te doen nadenken over hun verplaatsingen, werkten wij eind 2013 al een voorstel voor het mobiliteitsbudget uit. Bijna 5 jaar verder lijkt de weg open te liggen: er is een breed draagvlak bij de werkgevers & werknemers, de publieke opinie als bij de politiek. Minister Van Overtveldt bevestigde in de Kamer - dat de regering verder werkt aan het voorstel van wetsontwerp van de sociale partners. Nu moet het aangekondigde wetsontwerp met de effectieve uitwerking van een volwaardig mobiliteitsbudget snel volgen.

Foto (c) Belga Image