Sinds maandag 4 mei 2020 start een voorzichtige versoepeling van de maatregelen. Telewerk blijft de norm en ook enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. Het aantal treinreizigers was beperkt maar aangezien meer bedrijven terug opstarten waar telewerk niet mogelijk is, zal het aantal passagiers op het openbaar vervoer mogelijks toenemen.

De vraag is hoeveel mensen er effectief de trein gaan nemen en hoe dit in de praktijk gaat lopen. We moeten voorkomen dat mensen uit angts massaal in hun auto gaan springen en het openbaar vervoer vermijden. Deze semi lockdown heeft getoond dat wij ons op een andere manier kunnen verplaatsen. Files verdwenen of namen sterk af, de luchtvervuiling en de CO2- uitstoot nam ook sterk af. 

Als er geen vertrouwen wordt opgebouwd en er niet wordt aangetoond dat je veilig de trein kan nemen, maar - integendeel - blijft aanraden om trein (in spits) te mijden indien enigszins mogelijk, dan verschuiven 900.000 verplaatsingen naar de weg en staat het hele land stil. 

Bekijk hier mijn tussenkomst in de plenaire vergadering van donderdag 30 april 2020.