Naar aanleiding van de week van de mobiliteit pleiten wij voor de kindnorm in het verkeer. Hiermee steunt CD&V het pleidooi van de Gezinsbond. We moeten het verkeer bekijken door de ogen van kinderen, als volwaardige verkeersdeelnemers.

Vandaag blijkt uit een onderzoek van de Gezinsbond dat een betere verkeersveiligheid een prioriteit is voor ouders & grootouders. Zij willen dat hun (klein)kinderen zich veilig kunnen verplaatsen in hun gemeente en vragen om het verkeersbeleid aan te passen aan wat kinderen nodig hebben. Wij zijn hier voorstander van. Zo moeten we ervoor zorgen dat kinderen een goed zicht hebben door de begroeiing lager te houden. We kunnen bijvoorbeeld kleine verkeerslichten op ooghoogte van kinderen plaatsen, zeker in de buurt van scholen of andere plekken waar veel kinderen komen. Vier op de tien ouders vindt het niet veilig om kinderen met de fiets naar school te laten gaan. Ook het onderzoek van de Gezinsbond bevestigt dit vandaag. Daardoor krijgen kinderen en jongeren te weinig de kans om zelf het verkeer te leren kennen en zich zelfstandig te verplaatsen. In plaats van dat te aanvaarden, moeten we het verkeer meer op kindermaat organiseren.

Kinderen zijn en blijven kwetsbaar in het verkeer. Omdat hun vaardigheden nog niet helemaal ontwikkeld zijn, ervaren ze het verkeer op een andere manier. Daarnaast spiegelen kinderen zich heel erg aan hun ouders en andere voorbeeldfiguren. Door sensibilisering en educatie leren ze snel bij over het verkeer en passen ze hun gedrag gemakkelijk aan. Tot 10 jaar valt grote vooruitgang te boeken door veel te wandelen en fietsen. De oplossing is dus niet om kinderen weg te houden uit het verkeer, maar om ze zo veel mogelijk zelf te laten deelnemen aan het verkeer en al doende te laten leren. Om dat te realiseren moeten we kinderen als referentiepunt nemen bij elke grote en kleine beslissing over het verkeer. De kindnorm als basis.

Rond elke school is er nu al een zone 30 voorzien. We zien effectief dat er in die zone 30 rond de school weinig ongevallen gebeuren. Maar we zien ook dat 77% van de ongevallen met kinderen op weg naar school nét buiten die zone 30 gebeuren, tot 300 meter van de school. Daarom moeten we de zone 30 rond scholen onder de loep nemen en in functie van de door de kinderen gebruikte routes, verder uitbreiden. Dat kan in combinatie met meer school- en fietsstraten om auto’s op grotere afstand van de school te houden, conflictvrije kruispunten door vb. aparte groenfases, fietstunnels of fietsopstelvakken om dodehoekongevallen te vermijden,...

Plaatsen die goed en veilig zijn voor een 8- en voor een 80-jarige zijn goed en veilig voor iedereen. CD&V hanteert deze 8 80-visie in haar mobiliteitsvisie. De kindnorm is een verdere uitwerking van deze visie.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.