Waarschijnlijk zal begin december de Fyra-verbinding tussen Antwerpen en Amsterdam in gebruik worden genomen. Die rijdt via Breda en vervangt de huidige ‘Amsterdammer' via Essen en Roosendaal. De ingebruikname van de Fyra-hogesnelheidstrein heeft al 3 jaar vertraging opgelopen, maar zal nu snel van start kunnen. Er is enkel nog onenigheid tussen de NS en de NMBS, en ruimer tussen Nederland en België, over de financiering.

Deze doorbraak is twee keer goed nieuws. Ten eerste verdwijnt ‘den Amsterdammer’ van lijn 12 richting Essen. Daardoor kunnen heel wat vertragingen en wachttijden aan de overwegen op die lijn verdwijnen. Ten tweede komt er dan toch een verbinding vanuit Noorderkempen met Breda. Een tweede Fyra-verbinding tussen Antwerpen en Breda zal immers acht keer per dag halt houden in Noorderkempen. De reizigers en de bedrijfswereld zijn al lang vragende partij voor die verbinding. Een nadeel is dat door het verdwijnen van de huidige Benelux-trein ook de vlotte verbinding tussen Antwerpen en Zuid-Nederland verdwijnt.

 

Hogesnelheidslijn te duur

Een kanttekening die gemaakt moet worden is dat spoorwegbeheerder Infrabel het gebruik van de hogesnelheidslijn 4 té zwaar doorrekent voor gewone treinen. “Voor de sectie van de lijn 4 tussen de vertakking Luchtbal en Noorderkempen, betaalt een hogesnelheidstrein 11,84 euro per treinkilometer. Een IC of IR trein betaalt voor deze sectie 16,73 euro per treinkilometer.”, klonk het antwoord van de minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette op onze vraag. Gemiddeld kostte een treinkilometer op het Belgische net in 2011 ongeveer 6,5 euro.

De redenering is dat de lijn aangelegd is voor hogesnelheidstreinen, en dat tragere treinen daarom meer moeten betalen. Infrabel bemoeilijkt met haar tarieven de belofte voor de verder uitbouw van goede treinverbindingen van en naar Noorderkempen. Het gevolg is dat de rentabiliteit van de treinen van de NMBS ondanks de goeie reizigerscijfers onder druk staat en er vanaf december enkele verbindingen wegvallen omwille van zware verliezen. Binnenkort wordt minister Magnette hierop gewezen in de Kamer. Ook de duurdere tickets zullen ter sprake komen.