Eindelijk lijken alle puzzelstukken over de toekomst van het spoor elkaar te vallen. Op vrijdag 2 februari 2018 keurde de ministerraad de investeringsplannen voor de spoorwegen principieel goed. Er werd gekozen om enerzijds te werken met een plan dat de investeringen gericht op veiligheid en materieel bevat. Anderzijds werd 1 miljard euro vrijgemaakt voor investeringen in spoorinfrastructuur en capaciteit.

De regering investeert alles samen 5,3 miljard euro in het spoor. Het merendeel van dat bedrag zal gaan naar de nieuwe dubbeldektreinen en betere spoorlijnen. Vlaamse prioriteiten zoals de elektrificatie van het spoor tussen Mol en Hamont, en een nieuw goederenspoor in de Antwerpse haven werden opgenomen. Ook in veiligheid wordt geïnvesteerd door de verdere uitrol van het ETCS-remsysteem. Er komt zo een einde aan de onzekerheid. Let wel, we zijn er nog niet. Er moeten nog verdere afspraken gemaakt worden met de Gewesten, voor een definitieve goedkeuring mogelijk is. 

Als de investeringsplannen definitief vastliggen, kunnen ook de beheerscontracten ondertekend worden. Daarin worden afspraken gemaakt tussen overheid en de spoorwegbedrijven. Na het aflopen van het vorige beheerscontract in 2012 is er dringend nood aan een nieuw contract dat de krijtlijnen voor de toekomst vastlegt. Volgens een voorlopig ontwerp zal NMBS meer vrijheid krijgen om haar tarieven te bepalen. Daarmee moeten lege zitjes buiten de spits beter opgevuld raken. Bovendien zouden de prijzen licht mogen stijgen. De gemiddelde treinreiziger wil best wel een faire prijs betalen voor zijn treinrit, maar dan moet ze kwaliteitsvol zijn en moet de trein stipt rijden. Daar is werk aan.

Ik vroeg minister Bellot op donderdag 8 februari 2018 in de plenaire vergadering naar de algemene doelstelling en ambitie van het spoorbedrijf en een stand van zaken van dit beheersovereenkomst. Bekijk hier mijn pleidooi. We zullen de dossiers verder blijven opvolgen.

Foto (c) Belga Image