Het was al langer duidelijk dat de huidige structuur van de NMBS leidde tot heel wat conflicten en discussies. Het gevolg waren talrijke dure en inefficiënte afspraken tussen de verschillende poten van de NMBS-groep, het doorschuiven van de verantwoordelijkheid voor de problemen waarmee de treinreiziger te kampen krijgt, openlijke ruzies, ... Een aanpassing kon dus ook niet uitblijven. Vandaag heeft het kernkabinet gekozen voor een nieuwe en heldere structuur, mét respect voor de eenheid van het personeelsstatuut.

Wij zijn tevreden dat Magnette geluisterd heeft naar de oplossing die we naar voren schoven in reactie op zijn eerste nota (juni 2012), en nauw aansluit bij de eerdere “nota Vervotte”. Er wordt nu expliciet gekozen voor een B2C-benadering voor de NMBS en een B2B-benadering voor Infrabel. Voor de treinreiziger – door CD&V centraal gesteld in deze hervorming – wordt de NMBS het enige aanspreekpunt. Het logisch gevolg is dat alle aspecten van het spoorvervoer waar de reiziger mee te maken krijgt in handen komen van de NMBS - vanop de (fiets-)parking tot in de trein. Infrabel moet voor een kwaliteitsvol spoornet zorgen waarop de NMBS treinen kan laten rijden. Na lange discussies heeft men er terecht voor gekozen om ook de stations en diensten als Securail (essentieel voor de veiligheid op het spoor) onder de verantwoordelijkheid van de NMBS te brengen.

Door een duidelijke afbakening van taken, zal er nu een einde komen aan de paraplupolitiek. Waar het vroeger altijd de schuld van “de andere” was, zal ieder bedrijf in de toekomst zelf in actie moet schieten. Ook voor het personeel is dit een positieve evolutie. Ondanks hun vaak tomeloze inzet, stelden zij op het terrein te dikwijls de onvolkomheden van de huidige structuur vast. Ook zij krijgen nu de gevraagde en noodzakelijke duidelijkheid.

Nu begint het werk pas. De vertaling van de nieuwe principes op het terrein vraagt grote inspanningen. Ook al is een goede structuur een noodzakelijke voorwaarde voor een goede dienstverlening, hij biedt geen enkele garantie. Een structuur is een hulpmiddel, maar het zijn de mensen in die structuur die moeten zorgen voor een goede werking van de spoorwegen.