De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde een voorstel van resolutie goed over de versterking van de spoorwegpolitie. De resolutie vraagt de minister van Binnenlandse Zaken een investeringsplan op te stellen en de samenwerking met lokale politiekorpsen op punt te stellen.

De spoorwegpolitie is een gespecialiseerde dienst binnen de Federale Politie. Terwijl de taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn toenamen en complexer werden, namen de personele, budgettaire, materiële en logistieke middelen van de spoorwegpolitie af door besparingen van vorige regeringen. De resolutie vraagt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden daarom om een evaluatie te maken van de personele en budgettaire middelen van de spoorwegpolitie en om op basis daarvan te komen tot een doorwrocht investeringsplan. Ook de samenwerking tussen de spoorwegpolitie en de lokale politiekorpsen moet herbekeken worden volgens de indieners.

Cd&v-Kamerleden Franky Demon en Jef Van den Bergh steunen en amendeerden het initiatief, rekening houdend met de talrijke inspanningen die minister Verlinden al levert om de Federale Politie te versterken met bijkomende middelen en mankracht. Zo werkt de minister momenteel reeds aan een hervorming van de omzendbrief die de taakverdeling regelt tussen de lokale politie en de spoorwegpolitie.

Voor Franky Demon is het alvast belangrijk dat de spoorwegpolitie zichtbaar en toegankelijk is in de stations“De spoorwegpolitie moet aanspreekbaar zijn en moet snel kunnen ingrijpen waar nodig. Als we willen dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer, moeten we ervoor zorgen dat ze zich veilig voelen op de trein, in de metro en op het perron. Wat mij betreft speelt de Spoorwegpolitie daarin een cruciale rol”, aldus Demon die onder minister voor Binnenlandse Zaken Jambon al waarschuwde voor de afbouw van de spoorwegpolitie in de stations.

Zijn collega Van den Bergh deelt die zorgen, en benadrukt dat naast de veiligheid van de reizigers ook die van het personeel van groot belang is. Ook daar kan de Spoorwegpolitie een rol spelen. Vorig jaar meldde de NMBS 1.900 gevallen van agressie tegen medewerkers, 60 procent meer dan in 2019. Al kunnen die cijfers in realiteit nog veel hoger liggen. Naast de effectieve meldingen zijn er heel veel gevallen van (verbale) agressie die nooit gemeld worden.  “Als dergelijke voorvallen blijven opstapelen kan dat op termijn heel zwaar doorwegen op het mentaal welzijn van het personeel dat zich dag in dag uit inzet om die duizenden reizigers op hun bestemming te krijgen”, aldus cd&v-mobiliteitsspecialist Van den Bergh.

PERSCONTACTEN

Dries Derudder

Woordvoerder Kamerfractie

0478 43 65 57