Op donderdag 9 februari keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de resolutie van Kamerlid Jef Van den Bergh (cd&v) unaniem goed. De resolutie spoort de federale regering aan om deelmobiliteit in het algemeen en autodelen in het bijzonder te ondersteunen en te stimuleren. Autodelen.net reageert enthousiast.

De markt van gedeelde mobiliteit evolueert snel. Niet enkel auto’s, maar ook (bak)fietsen, scooters en steps worden voor zowel professioneel als particulier gebruik meer en meer gedeeld. De laatste vijf jaar verzevenvoudigde (!) zelfs het aantal autodelers. Eind 2021 telde België liefst 194.000 autodelers, en ruim 4.600 deelwagens. Een stijging ten opzichte van 2020 met respectievelijk 30% en 20%.

“Eén deelwagen vervangt 3 tot 12 privéwagens. Voor veel gezinnen kan een deelwagen bijvoorbeeld een interessant alternatief zijn voor een tweede wagen. Meer deelwagens leidt tot bewuster mobiliteitsgebruik en minder parkeerruimte, minder ruimtebeslag. Overschakelen naar autodelen is ook financieel interessant: als je minder dan 15.000 kilometer per jaar rijdt, is autodelen goedkoper dan met een eigen wagen rijden”, legt cd&v-verkeersspecialist Jef Van den Bergh uit.

Om deze evolutie verder te ondersteunen komt Jef Van den Bergh met elf concrete voorstellen gericht op slimmere en meer duurzame mobiliteit, minder luchtvervuiling, minder parkeerdruk en ruimtebeslag, met als gevolg meer leefbare buurten. De resolutie roept op om het fiscaal en parafiscaal kader voor autodelen verder te optimaliseren.

In afwachting van de uitwerking van het mobiliteitsbudget voor elke werknemer, verzoekt de resolutie de federale regering om bij de sociale partners aan te dringen op een wijziging van CAO 019-09 om het zo voor werkgevers mogelijk te maken om tussen te komen in de kosten van het gebruik van deelmobiliteit. Deze maatregel zorgt ervoor dat meer bedrijven de stap richting deelmobiliteit zetten en de salariswagen gaan afzweren.

“We merken dat de autofiscaliteit vandaag sterk gefocust is op het individueel bezit of leasen van een wagen. Deze resolutie doet concrete voorstellen om ook autodelen fiscaal te promoten. Dat creëert voor werknemers en -gevers een extra duurzaam en interessant alternatief voor de privé- of salariswagen”, aldus Bram Seeuws, beleidscoördinator bij Autodelen.net.

Verlaagde btw

Een andere piste die een grote impact kan hebben, is het verzoek om in Europees verband de btw voor autodelen interessanter te maken dan de btw op de aankoop van een eigen wagen (21%): een verlaagde btw voor autodelen tot 6%, brengt die op hetzelfde niveau als voor taxi’s, openbaar vervoer en deelfietsen.

Het gebruik van deelwagens worden bovendien eenvoudiger fiscaal aftrekbaar om het aanbod te versterken. Momenteel is dit nog afhankelijk van de CO2-uitstoot van de gebruikte deelwagen, waardoor bij elke ontlening moet uitgezocht worden welke uitstoot voor elke deelwagen geldt.

Ook schuift de resolutie sterkere samenwerking tussen de gewesten voor autodelen naar voor. Veel autodeelaanbieders zijn actief in verschillende regio’s en hebben geen baat bij versnipperde regelgeving en werkwijze per gewest. Concrete voorbeelden in dit verband zijn afspraken met betrekking tot datastandaarden en Mobility-as-a-Service, uniforme signalisatie van autodelen, een basiserkenning voor aanbieders en een interfederale monitor voor autodelen.