In plaats van rond de pot te draaien over minimale dienstverlening bij de NMBS zou men beter het protocol van de vorige minister van Overheidsbedrijven Vervotte uitvoeren. Dat voorziet in een verplicht, voorafgaand overleg en duidelijke regels. Mensen die de regels niet respecteren en overgaan tot wilde stakingen zijn onwettelijk afwezig.

Lees hier het artikel uit De Morgen van 15 november 2012.