Verschillende proefprojecten in Antwerpen rond vierkant groen voor fietsers werden stopgezet omwille van onduidelijkheden. Wij dienden een wetsvoorstel uit om deze onduidelijkheden weg te werken, wat werd goedgekeurd in de commissie mobiliteit. Vierkant groen heeft dan niet enkel betrekking op fietsers , maar op alle gebruikers van het fietspad.

Met de aanpassing van de regelgeving voor vierkant groen is er geen reden meer om het niet in te voeren op kruispunten, die zo conflictvrij kunnen worden gemaakt. De aanpassing komt erop neer dat de omschrijving vierkant groen voor fietsers wordt vervangen door vierkant groen voor de gebruikers van het fietspad. Alle gebruikers die op het fietspad mogen rijden, mogen dus doorrijden bij groen. Op 11 juni volgt normaal gezien de stemming het parlement.

Lees hier het artikel van de Gazet van Antwerpen van 27 mei 2020.