Nieuwe bestelling dubbeldektreinen onvoldoende toegankelijk

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen

De NMBS heeft in december beslist om bijkomende M7-dubbeldektreinen te bestellen. Dat ondanks de kritiek die er altijd geweest is op de toegankelijkheid van die treinen én het feit dat de oorspronkelijke bestelling nog niet geleverd, en dus geëvalueerd, is. Jef Van den Bergh, CD&V-Kamerlid: “Reizigers met beperkte mobiliteit hebben het niet gemakkelijk in ons land om zich met de trein te verplaatsen: reservatietermijnen voor assistentie, oude treinstellen met moeilijke instaphoogte,… De bestelling van nieuw treinmateriaal is dan ook hét moment om stappen vooruit te zetten.”

 

Om te beginnen is Jef Van den Bergh ervan overtuigd dat de bestelling van nieuwe dubbeltreinen noodzakelijk is. Het huidige treinmaterieel is oud, het aantal reizigers stijgt, pendelaars voelen zich als sardienen in een blik. Het is niet het beeld dat de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer bevordert. De nieuwe dubbeldektreinen beschikken ook over heel wat troeven: meer stopcontacten, meer beenruimte,… Van den Bergh: “Maar de investering voor de nieuwe treinen is groot, en de ambitie op vlak van toegankelijkheid moet dus even groot zijn. Daarom is onbegrijpelijk dat de NMBS, ondanks de negatieve reacties en acties allerhande, nu doodleuk hetzelfde gebrekkig toegankelijk treinmateriaal besteld.”

Het probleem zit hem in de instaphoogte van de nieuwe treinen. De moderne perrons zijn 76 cm hoog en instaphoogte van de nieuwe dubbeldektreinen is 63 cm. Van den Bergh: “Anno 2020 zou je toch mogen verwachten dat je vanop de moderne perrons naadloos de trein op en af zou moeten kunnen geraken, ook met een rolstoel.” De keuze voor 63 cm is genomen om tegemoet te komen aan verschillende bestaande perronhoogtes van 76 en 55 cm. “Maar die tussenoplossing wil dus zeggen dat assistentie nodig is voor élke reiziger met beperkt mobiliteit. Nergens kan een rolstoelgebruiker zelf, of met hulp zijn mede-reiziger, op of af de trein raken,” aldus Van den Bergh. Die assistentie is 3 uur op voorhand aan te vragen. “Maar dan mag je enkel in bepaalde stations op- en afstappen, mag je geen overstap maken, mag je niet meer na 21 uur reizen, mag je niet internationaal reizen,… Als dat wel het geval is, moet je 24 uur op voorhand de rolstoellift aanvragen.”

Het parlement keurde in 2015, op initiatief van Jef Van den Bergh, unaniem een resolutie goed die de toegankelijkheid van de treinen hoog op de politieke agenda zette. Ook in het beheerscontract tussen overheid en NMBS staat duidelijk dat de NMBS zich moet verbinden om bij aankoop van nieuw rollend materieel te zorgen voor specifieke uitrustingen voor personen met beperkte mobiliteit. Van den Bergh: “De officiële gesprekspartners van de NMBS hierover zijn de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en het Raadgevend Comité voor de Treinreiziger. Het is onwaarschijnlijk dat de NMBS het herhaaldelijk protest van de NHRPH en het Raadgevend Comité gewoon naast zich neer legt.” De minister moet volgens hem ingrijpen. “De regering heeft bij de eerste bestelling gezegd dat er geen nieuwe treinen besteld zouden worden zonder eerst de kwaliteit van het geleverde materieel te evalueren. Dat lijkt ook mij nog steeds de beste optie, niet in het minst op vlak van toegankelijkheid.”