VIAS presenteerde gisteren met de wegpolitie de eerste resultaten van een proefproject in Antwerpen[1]. Met behulp van slimme camera’s wordt het gebruik achter het stuur gedetecteerd. Dat gebeurt wel met respect voor de privacyregels. Wij, die in augustus dit jaar nog een actieplan lanceerden voor deze problematiek, juichen deze proef toe.

Afleiding door het gebruik van een smartphone achter het stuur, is ondertussen één van dé killers – zoniet dé belangrijkste killer – in ons verkeer geworden. Ondanks alle preventiecampagnes, blijft het voor velen te verleidelijk om de gsm onderweg in de hand te nemen om een bericht naar het thuisfront te sturen, met soms dramatische gevolgen. Volgens ons blijft handhaving de achilleshiel in de strijd tegen smartphones achter het stuur.

Vaststellingen van een overtreding kunnen enkel ‘op heterdaad’, en dan nog leidt dit vaak tot hoogoplopende discussies of de chauffeur al dan niet het toestel al rijdend gebruikte. Met de slimme camera’s kan een quantumsprong voorwaarts gerealiseerd worden voor de handhaving van het gebruiksverbod achter het stuur. En dus ook een sprong voorwaarts voor onze verkeersveiligheid.

Er zijn nog wel enkele hindernissen te overwinnen. Zo is er de wetgeving die bepaalt welke overtredingen met onbemande camera’s kunnen vastgesteld worden. Die laat vandaag nog niet toe om gsm-gebruik met camera’s vast te stellen. Reeds in het voorjaar legden wij een voorstel neer in de Kamer van Volksvertegenwoordigers om dit mogelijk te maken. Het wetsvoorstel wordt momenteel behandeld in de Kamercommissie Mobiliteit.“In samenspraak met o.a. de Gegevensbeschermingsautoriteit willen we tot een bepaling komen waarbij de controle op smartphonegebruik uitgebreid wordt, zonder de privacy van de bestuurder te schaden.”

Ook de definitie van het gsm-gebruik achter het stuur moet aangepast worden, omdat de huidige definitie nog te veel redenen voor discussie (en seponering) open laat. Het wetsvoorstel daarvoor werd ingediend.  “Tot slot zijn wij van mening dat het gebruik van de smartphone achter het stuur andere weggebruikers rechtstreeks in gevaar brengt, en dus een overtreding van de derde graad (174 euro) zou moeten zijn i.p.v. de tweede graad (116 euro).”

Jaarlijks worden er momenteel al meer dan 100.000 boetes uitgeschreven voor gsm-gebruik achter het stuur. En dit is slechts het topje van de ijsberg. Volgens VIAS vallen er minstens 30 doden en 2500 gewonden in ons verkeer door gsm-gebruik achter het stuur. Wij vermoeden sterkt dat het er nog heel wat meer zijn. Dankzij de nieuwe techniek van de slimme camera’s kunnen we het verkeer heel wat veiliger maken, die kans mogen we niet laten liggen!”.

Foto (c) Belga Image