Na de goedkeuring op de gemeenteraad van juni, verscheen eind juni 2018 het officiële besluit in het Staatsblad. Daarmee is de lange procedure tot opmaak van een nieuw mobiliteitsplan helemaal afgerond. Opvallend is de duidelijke keuze voor de fiets en veilige schoolomgevingen. Dit plan bevat de krachtlijnen voor de toekomstige mobiliteit in Kalmthout, maar ook concrete acties zoals bijvoorbeeld meer en grotere zones 30.

Na 17 jaar was het mobiliteitsplan van de gemeente aan een update toe. De basis van dit plan is het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Privaat gemotoriseerd vervoer. We willen mensen aansporen na te denken over welk vervoersmiddel juist gepast is voor hun verplaatsing. We geloven sterk in de fiets, wat in dit plan duidelijk is vertaald. Zo blijven we inzetten op hoogwaardige fietsroutes, betere fietsenstallingen en komen er Blue-bikes aan het station Heide.  Goede infrastructuur blijft hoog op de agenda staan. De eerstvolgende nieuwe fietspaden zullen aangelegd worden langs de Roosendaalsebaan, de Achterbroeksteenweg en de Putsesteenweg. Na een openbaar onderzoek, waarbij inwoners het plan konden inkijken en hun bemerkingen konden meegeven, werd het geactualiseerde plan op de gemeenteraad van 19 juni 2018 goedgekeurd. Door in dialoog te gaan, konden we echt achterhalen waar de Kalmthoutenaar van wakker ligt op vlak van mobiliteit. Met die zaken hebben we dan ook rekening meegehouden in ons finaal plan.

Veilig naar school
Kinderen moeten op een veilige manier naar het school kunnen gaan. De gemeente zal daarom de knelpunten op schoolroutes aanpakken. De zones 30 aan de scholen worden één voor één onder loep genomen en verbeterd waar mogelijk. Ook schoolstraten kunnen de schoolomgeving veiliger & duurzamer maken. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan een betere verkeersleefbaarheid in centra en wordt sluipverkeer tegen gegaan. Binnenkort zal de eerste trajectcontrole geïnstalleerd worden om overdreven snelheid aan te pakken. 

Het plan geeft aan welke richting de gemeente uitgaat, hoe men moet omgaan met het verkeer met als doel om tot een uniformer wegbeeld te komen. Tot slot werken we, naast een fietsdeelsysteem, ook een autodeelsysteem op maat uit. Bekijk hier het nieuwe mobiliteitsplan. 

Foto (c) gemeente Kalmthout