Na de goedkeuring op de gemeenteraad van juni, verscheen eind juni 2018 het officiële besluit in het Staatsblad. Daarmee is de lange procedure tot opmaak van een nieuw mobiliteitsplan helemaal afgerond. Opvallend is de duidelijke keuze voor de fiets en veilige schoolomgevingen. Dit plan bevat de krachtlijnen voor de toekomstige mobiliteit in Kalmthout, maar ook concrete acties zoals bijvoorbeeld meer en grotere zones 30.

Na 17 jaar was het mobiliteitsplan van de gemeente aan een update toe. De basis van dit plan is het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Privaat gemotoriseerd vervoer. We willen mensen aansporen na te denken over welk vervoersmiddel juist gepast is voor hun verplaatsing. We geloven sterk in de fiets, wat in dit plan duidelijk is vertaald. Zo blijven we inzetten op hoogwaardige fietsroutes, betere fietsenstallingen en komen er Blue-bikes aan het station Heide.  Goede infrastructuur blijft hoog op de agenda staan. De eerstvolgende nieuwe fietspaden zullen aangelegd worden langs de Roosendaalsebaan, de Achterbroeksteenweg en de Putsesteenweg. Na een openbaar onderzoek, waarbij inwoners het plan konden inkijken en hun bemerkingen konden meegeven, werd het geactualiseerde plan op de gemeenteraad van 19 juni 2018 goedgekeurd. Door in dialoog te gaan, konden we echt achterhalen waar de Kalmthoutenaar van wakker ligt op vlak van mobiliteit. Met die zaken hebben we dan ook rekening meegehouden in ons finaal plan.

Veilig naar school
Kinderen moeten op een veilige manier naar het school kunnen gaan. De gemeente zal daarom de knelpunten op schoolroutes aanpakken. De zones 30 aan de scholen worden één voor één onder loep genomen en verbeterd waar mogelijk. Ook schoolstraten kunnen de schoolomgeving veiliger & duurzamer maken. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan een betere verkeersleefbaarheid in centra en wordt sluipverkeer tegen gegaan. Binnenkort zal de eerste trajectcontrole geïnstalleerd worden om overdreven snelheid aan te pakken. 

Het plan geeft aan welke richting de gemeente uitgaat, hoe men moet omgaan met het verkeer met als doel om tot een uniformer wegbeeld te komen. Tot slot werken we, naast een fietsdeelsysteem, ook een autodeelsysteem op maat uit. Bekijk hier het nieuwe mobiliteitsplan. 

Foto (c) gemeente Kalmthout

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.