CD&V pleit voor veralgemening van de fietsvergoeding

Vorig jaar ontvingen meer dan 570.000 mensen een fietsvergoeding van hun werkgever voor woon-werk verkeer. Gemiddeld kregen ze een bedrag van 286,07 euro per jaar (maximaal 0,24 euro per km). Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Van Peteghem op onze parlementaire vraag . In 2019 steeg het aantal werknemers met een fietsvergoeding met liefst 12%. Helaas heeft vandaag nog steeds niet iedereen er recht op. Wij blijven pleiten voor een veralgemening van de fietsvergoeding. Afgelopen zomer keurde de Kamer hierover onze resolutie goed, maar deze is nog niet uitgevoerd.

In de eerste plaats moet de fietsvergoeding de kosten van de fietser dekken, maar daarnaast dient deze vergoeding vooral om meer werknemers aan te zetten om hun fiets te gebruiken. Uit de cijfers blijkt dat dit ook effectief gebeurd is,”. Het aantal werknemers die een fietsvergoeding kreeg, steeg met 11,8%. In 2019 kregen 570 748 werknemers een fietsvergoeding. In 2018 ging het om 510 605 werknemers. Het totaal toegekend bedrag steeg met 19,2% (137 588 712,70 in 2018 en 163.273 808,18 euro in 2019). Het gemiddeld bedrag per werknemer steeg van 269,46 euro naar 286,07 euro.

Het feit dat er meer mensen op de fiets springen, is een positieve evolutie voor #KoningFiets. Fietsen is goed voor de portemonnee en het klimaat, het is gezond, snel en vermindert files. Sinds dit jaar hebben federale ambtenaren en politiepersoneel ook recht op een fietsvergoeding als ze met een speed pedelec rijden. Het aantal zal de komende jaren dus blijven stijgen.”

Ook het aantal werkgevers dat zo’n vergoeding uitkeert, is stijgende. In 2019 waren er 46.053 werkgevers, een stijging van 9,5% tegenover 2018. En dat is belangrijk, want in werkgevers die een fietsvergoeding toekennen, ligt het aantal werknemers die naar hun werk fietsen 40% hoger dan in bedrijven zonder fietsvergoeding.

Het is duidelijk dat de fietsvergoeding hét instrument is om meer mensen te stimuleren om naar het werk te fietsen. Nochtans kan vandaag nog niet iedere werknemer aanspraak maken op zo’n vergoeding. De werkgever beslist zelf of hij een fietsvergoeding toekent. Het is dus een gunst en geen verplichting, tenzij dit vastligt in een sectorale CAO. CD&V vindt dat iedere werknemer die de fiets of speedpedelec naar het werk neemt, recht heeft op de fietsvergoeding.

In juli 2020 stemde de Kamer al onze resolutie om de fietsvergoeding mogelijk te maken voor alle werknemers. Dergelijke veralgemening moet uitgewerkt worden door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad, maar dit is nog  niet uitgevoerd.

Lees hier het artikel in de Zondag van 20 december 2020 en hier het online artikel op DM.be