CD&V pleit voor veralgemening van de fietsvergoeding

Vorig jaar ontvingen bijna 550.000 mensen een fietsvergoeding van hun werkgever voor hun woon-werk verkeer. Ze ontvingen hiervoor een fietsvergoeding van gemiddeld 252 euro per jaar (voor het inkomstenjaar 2018/aanslagjaar 2019 betrof het 0.23 euro per kilometer). Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën De Croo die wij opvroegen. Om nog meer mensen op de fiets te krijgen voor het woon-werk verkeer pleiten wij voor een veralgemening van de fietsvergoeding. Momenteel heeft immers nog niet elke werknemer recht op dergeljke fietsvergoeding.

De fietsvergoeding dient ervoor de kosten van de fietser te dekken, maar moet vooral meer werknemers aanzetten hun fiets te gebruiken. En uit de cijfers blijkt dat dit ook effectief gebeurd is. Het aantal werknemers die een fietsvergoeding kreeg, steeg met 26.5 %. In 2016 kregen 432.397 werknemers een fietsvergoeding. In 2018 ging het om 547.152 werknemers. Het totaal toegekend bedrag steeg met 37 % (100.723.729 euro in 2016 en 137.972.088 euro in 2018). Het gemiddeld bedrag per werknemer steeg van 233 euro naar 252 euro.

Het feit dat er meer mensen op de fiets springen, is een positieve evolutie die CD&V als pleitbezorger van #KoningFiets alleen maar kan toejuichen. Fietsen is bovendien goed voor de portemonnee en het klimaat, het is gezond, snel en vermindert files.”Met de opkomst van de elektrische fiets was er een stijging te verwachten. Aangezien ook speed pedelecs sinds eind 2017 kunnen genieten van een fietsvergoeding, zal het aantal mensen dat met de fiets naar het werk rijdt alleen maar stijgen. 

Het is duidelijk dat de fietsvergoeding hét instrument is om meer mensen te stimuleren om naar het werk te fietsen. Nochtans kan vandaag nog niet iedere werknemer aanspraak maken op zo’n vergoeding. De werkgever beslist zelf of hij een fietsvergoeding toekent. Het is dus een gunst en geen verplichting, tenzij dit vastligt in een CAO van je sector. CD&V vindt dat iedere werknemer die de wagen laat staan en de fiets naar het werk neemt, beloond moet worden.  

Het bedrijf waar je werkt, mag niet bepalend zijn of je al dan niet recht hebt op een fietsvergoeding. Wij willen hier verandering in brengen en pleiten voor een veralgemening van de fietsvergoeding

Bekijk hier het fragment in het VRT Nieuws van zaterdag 31 augustus 2019.
Lees hier de artikels op de websites van Het Nieuwsblad en de Standaard.