Het station van Noorderkempen in Brecht zal de naam “Noorderkempen” behouden. Het station bedient namelijk de hele regio ‘Noorderkempen’. Het merendeel van de reizigers komt uit Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten. Dat blijkt uit een antwoord van minister Bellot op onze vraag.

Het aantal reizigers dat de trein neemt in station Noorderkempen is stijgende. Het station Noorderkempen was in de periode 2010-2017 met zo’n 73% groei een van de sterkste groeiers in de provincie Antwerpen. Van in het begin geloofden wij in het potentieel van dit station naast de snelweg. De cijfers bewijzen nu dat het station een belangrijke rol speelt voor heel wat reizigers uit onze regio. Meer reizigers betekent ook meer vraag naar parking en dat is een pijnpunt aan dit station. Er is al jaren vraag naar een extra uitbreiding van de parking. Die is nu ook gepland, maar wel pas in 2020.

Vanuit de gemeente Brecht was er vraag om een naamsverandering te onderzoeken, station Brecht in plaats van station Noorderkempen. De NMBS heeft dit voorstel onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de hele ruime regio rond Brecht dit station goed kent en veel gebruikt in het kader van woon-school en woon-werkverkeer. De reizigers komen uit zo’n twintig gemeenten, waarvan Brecht (36%), Wuustwezel (21%), Hoogstraten (17%), Rijkevorsel (9%) en Malle (7%) de belangrijkste zijn. Vanuit deze gegevens acht NMBS het aangewezen om de huidige naam station Noorderkempen te behouden.

Stiptheid blijft probleempunt

Het aantal reizigers blijft stijgen, ondanks de gebrekkige dienstverlening en de problematische stiptheid. Sinds de Beneluxtrein via deze lijn rijdt, is de stiptheid drastisch verslechterd. Af en toe lijkt het wat te verbeteren, maar over het algemeen blijft het huilen met de pet op.

Uit de verhalen van reizigers komt ook een groeiende frustratie over het aantal afgeschafte treinen naar boven. De opgevraagde gegevens bevestigen de ergernis: in januari werden er liefst 45 Beneluxtreinen afgeschaft. Die maand waren er 7 zwarte dagen met een uitval boven de 10%. En dat was dan nog voor het incident op 11 februari (rood sein voorbijrijding, wissel stukgereden, hele week omleidingen). De NMBS belooft samen met haar Nederlandse collega’s er alles aan te doen om de stiptheid te verhogen en het uitval te doen dalen. Wij zullen dit nauwgezet blijven opvolgen in het parlement, maar vragen meer dan enkel een goed bedoeld engagement. 

Wanneer de Beneluxtrein uitzonderlijk via Essen- Roosendaal rijdt in plaats van via station Noorderkempen, wordt er een pendeltrein tussen Antwerpen en Brecht ingelegd . Niet alleen bij een aangepaste dienstverlening, maar ook bij afgeschafte Beneluxtreinen moet er een trein rijden tussen station Noorderkempen en Antwerpen. Verder hebben deze reizigers recht op een volwaardige dienstverlening en dus ook pendeltreinen gedurende de hele dag en niet enkel tijdens de ochtend- en avondspits. Sowieso moet de frequentie, het aanbod aan treinen de hoogte in. Het potentieel is duidelijk aanwezig in de Noorderkempen!