De Kamer keurde zonet het wetsontwerp over de vergroening van de bedrijfswagens goed. Via amendementen van CD&V wordt daarnaast het mobiliteitsbudget eenvoudiger, flexibeler en aantrekkelijker.

CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh: “Twee jaar na de lancering maken slechts weinige werknemers met salariswagen gebruik van het budget, ondanks grote interesse bij werkgevers en werknemers. Het mobiliteitsbudget heeft nog een enorm potentieel. Deze gerichte maatregelen geven het een boost. Werknemers zullen doordachter omgaan met hun mobiliteit, met een duurzamere mobiliteit tot gevolg. Een win-win-situatie voor alle partijen.”

Vincent Van Peteghem, minister van Financiën: “Om de omschakeling richting een meer groene en duurzame mobiliteit meer impact te geven, moeten we zoveel mogelijk mensen bereiken. Daarom wordt ook het mobiliteitsbudget vereenvoudigd, soepeler gemaakt én uitgebreid. De versterking van het mobiliteitsbudget moet ervoor zorgen dat ook meer mensen sneller kennismaken met duurzame opties voor woon-werkverkeer zoals openbaar vervoer, de fiets en een elektrische wagen.”

Het mobiliteitsbudget moet voor CD&V een aantrekkelijk alternatief zijn voor werknemers om te kiezen voor duurzaam woon-werkverkeer. Dit virtueel budget biedt een waaier aan vervoersmodi om zich van en naar het werk te verplaatsen. “Er is veel interesse, maar de administratieve last, de drempels om in te stappen en de beperking van een aantal mogelijkheden kwamen telkens naar voor als redenen om toch niet over te stappen van een bedrijfswagen naar het mobiliteitsbudget,” aldus Jef Van den Bergh.

De amendementen van CD&V voorzien een verruiming van de opties door een uitbreiding van de 2e pijler, ‘duurzame modi’. Jef Van den Bergh: “Heel wat werknemers nemen eerst de auto om naar de halte of het station te rijden om daar dan over te stappen op de trein, tram of bus. De parkeerkosten worden dankzij deze amendementen meegenomen, zodat de hele verplaatsing gedekt wordt. Dit vormt een belangrijke versoepeling om in te stappen in het mobiliteitsbudget. Ook een voetgangerspremie voegen we toe aan de lijst. Verder zal de mogelijkheid tot opname van de kosten van de abonnementen van gezinsleden veel mensen interesseren. Dit kan voor vele gezinnen een netto besparing worden. Het Lijn/NMBS abonnement van de kinderen kan bijvoorbeeld betaald worden via het mobiliteitsbudget.”

Een ander pijnpunt was de wachttijd van één jaar. De werknemer moet vandaag eerst met een bedrijfswagen hebben rondgereden om deze te kunnen inwisselen. “Hierdoor worden werknemers eerst verplicht om zich met een bedrijfswagen te verplaatsen, wat ingaat tegen de doelstelling van het Mobiliteitsbudget. Daarom worden de wachttermijnen voor de werknemer geschrapt. Dit vormt een belangrijke versoepeling om in te stappen,” vertelt Jef Van den Bergh.

Het mobiliteitsbudget beschouwt ook dichtbij het werk wonen als een duurzame mobiliteitsoplossing. Momenteel kunnen werknemers enkel huisvestingskosten (hypotheek- of huurlasten) inbrengen als zij binnen een straal van 5 km van hun werkplek wonen. “Dat bleek te beperkend. We breiden dit uit tot 10 km,” zegt Jef Van den Bergh.

Om de administratieve drempels te verlagen, en veel discussies over de manier van berekenen, voorzien de amendementen een eenduidige berekening van de total cost of ownership, TCO, dat de basis vormt voor de bepaling van het budget.

De Raad van State en de sociale partners hebben deze maatregelen reeds positief geadviseerd. De nieuwe regels treden in vanaf 1 januari 2022.

Meer informatie Jef Van den Bergh: 0473 74 83 16