File (c) Belga

Wij zijn niet verrast dat de Raad van State serieuze vraagtekens plaatst bij de cash-for-car-regeling die de regering uittekende. Het huiswerk moet opnieuw gedaan worden. Dit is een kans om een regeling uit te werken die écht leidt tot een volwaardig mobiliteitseffect. 

De ministerraad besliste in juni om het cash-for-car-principe vanaf 2018 in te voeren. CD&V was, vier jaar nadat ze het concept van een mobiliteitsbudget lanceerde, tevreden met deze doorbraak. Alle pogingen die ondernomen worden om meer (bedrijfs)wagens van de baan te krijgen en werknemers te laten nadenken over hun mobiliteit, verdienen lof. Het cash-for-car-principe is een eerste stap in de goede richting. Wij herhaalden echter dat de ambitie hoger moet liggen. Louter cash is het mobiliteitsbudget enkel een budget. Het cashverhaal is wat ons betreft slechts een eerste stap naar een meer duurzame en flexibele mobiliteit. Wil men echt tot een volwaardig mobiliteitseffect komen, dan moet de focus absoluut op mobiliteit liggen, en niet op nettoloon.

Wij worden nu bijgetreden door de Raad van State. In een net verschenen advies vreest men dat het huidige ontwerp discrimineert tussen loontrekkenden met en zonder een mobiliteitsvergoeding. Anderzijds twijfelt men ook of het doel niet wordt voorbij geschoten. Zo heeft de Raad van State vraagtekens of er weldegelijk een duurzaam mobiliteitseffect zal zijn, omdat werknemers niet verplicht worden om over te stappen en al helemaal niet naar een milieuvriendelijker vervoersmiddel. Het voordelige statuut van de bedrijfswagen blijft ook gewoon bestaan. Dat de Raad van State voorstelt om de term inruilvergoeding in plaats van mobiliteitsvergoeding te gebruiken, spreekt eigenlijk voor zich.

Men moet opnieuw naar de tekentafel. Het volwaardige mobiliteitsbudget is een budget dat een werknemer kan aanwenden voor verschillende vervoersmogelijkheden, met als bedoeling de files op onze wegen weg te werken en een alternatief voor de vele bedrijfswagens te bieden. Hiermee krijgt de werknemer de kans om zijn mobiliteit op een flexibele manier in te vullen en te kiezen voor alternatieve vervoersmodi. De inruilvergoeding biedt daar geen enkele garantie voor, besluit nu ook de Raad van State.

Foto (c) Belga Image 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.