De regering heeft een akkoord bereikt rond de invoering van een mobiliteitsbudget, dat de topministers op 16 maart 2018 bevestigden. Wij zijn erg tevreden met de berichten over een nakende beslissing van het kernkabinet om een volwaardig mobiliteitsbudget uit te tekenen. Na de uitwerking van de cash-for-car-regeling riepen wij steeds op om verder te gaan. Het mobiliteitsbudget zal veel meer leiden tot duurzame mobiliteitseffecten.

Ruim 4 jaar nadat wij een concreet voorstel presenteerden, besliste de ministerraad in juni 2017 om de mobiliteitsvergoeding vanaf 2018 in te voeren. CD&V was tevreden dat werd gestart met de uitvoering van de betrokken passage uit het regeerakkoord. Alle pogingen die ondernomen worden om meer (bedrijfs)wagens van de baan te krijgen en werknemers te laten nadenken over hun mobiliteit, verdienen steun. Het cash-for-car-principe is een eerste stap in de goede richting. Wij stelden echter meteen dat de ambitie hoger moet liggen. Een mobiliteitsvergoeding is nog geen mobiliteitsbudget zoals bedoeld in het regeerakkoord. Louter cash is het mobiliteitsbudget enkel… een budget. Het cashverhaal is wat ons betreft slechts een eerste stap naar een meer duurzame en flexibele mobiliteit. Wil men echt tot een volwaardig mobiliteitseffect komen, dan moet de focus absoluut op mobiliteit liggen, en niet op nettoloon. Wij werden nadien bijgetreden door het advies van de sociale partners in de NAR en de CRB (werkgevers en werknemers unaniem!) en het kritische advies van de Raad van State. Een studie van de FOD Mobiliteit toonde bovendien aan dat slechts een beperkt aantal werknemers zijn of haar bedrijfswagen zou afstaan voor netto loon (3 à 9%).

Wij zijn dan ook tevreden met het voortschrijdend inzicht. Het volwaardig mobiliteitsbudget is een budget dat een werknemer kan aanwenden voor verschillende vervoersmogelijkheden, met als bedoeling de files op onze wegen weg te werken en een aantrekkelijk alternatief voor de salariswagens te bieden. Hiermee krijgt de werknemer de kans om zijn mobiliteit op een flexibele manier in te vullen en te kiezen voor alternatieve vervoersmodi. Hij kan bijvoorbeeld zijn dure salariswagen inruilen voor een treinabonnement, een fiets en een duurzamere wagen, al dan niet in een deelformule. En zo zijn we maar een stap verwijderd van MaaS (Mobility as a Service), dé mobiliteitsformule van de toekomst, ondertussen ook gekend als ‘de Netflix van de mobiliteit. Men betaalt met abonnementsformules voor een mobiliteitspakket op maat samengesteld, niet langer voor een voertuig in eigendom dat meer dan 90 procent van de tijd stil staat.

Foto (c) Belga Image