Het aantal pv’s uitgeschreven voor rijden onder invloed van alcohol is door de coronacrisis in 2020 sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. In verhouding waren er ook minder fatale ongevallen. Wat de leeftijd en het geslacht van de overtreders betreft, liggen de cijfers in de lijn van voorgaande jaren.

“Alcohol speelt een rol in maar liefst één op vier dodelijke ongevallen en is dus één van de grote killers in het verkeer. De maatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie, zoals de avondklok en de sluiting van de horeca, hebben duidelijk hun weerslag in het aantal PV’s, dat sterk daalt", zegt Nathalie Muylle. "Het aantal dodelijke ongevallen door alcoholgebruik daalde zelfs sterker dan de verkeersdrukte. Toch is het probleem geenszins opgelost. Ondanks de lockdown met strenge beperkingen in maart en april vielen nog steeds elf dodelijke verkeersslachtoffers door alcohol in het eerste semester van 2020. De andere parameters, zoals de leeftijd en het geslacht van de overtreders, blijven constant.”

Mobiliteitsexpert en CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh: “Ondanks de complete lockdown, de sluiting van de horeca en het schrappen van alle feestelijkheden, blijft het aantal PV’s voor rijden onder invloed in het eerste semester van 2020 opvallend hoog. Nu spreken van een “vermindering” van de problematiek, zou dan ook compleet ongepast zijn. Integendeel, het moet ons aanzetten om verder in te zetten op de strijd tegen alcohol in het verkeer. Preventie, handhaving en bestraffing met het rijbewijs met punten zijn daarvoor sleutelfactoren.”

Meest opvallend in de cijfers is de sterke daling van het aantal PV’s in 2020. In het eerste semester van 2020 werden in ons land 16.095 PV’s uitgeschreven, tegenover 51.784 in 2019 en 48.731 in 2018. Verder vielen 11 doden in het eerste semester van 2020. Dat is in verhouding minder dan in 2019 (52) en 2018 (43). Terwijl het verkeer op de snelwegen in het weekend ongeveer 30% lager lag dan in 2019, daalde het aantal dodelijke slachtoffers met meer dan 50% (53,7%). Ook het aantal ongevallen met blikschade daalde sterk, met 56.3%.

Toch zijn er heel wat vaststellingen contant gebleven tussen 2018 en 2020. Zo worden mannen in België bijna meer dan vijf keer vaker geverbaliseerd (81 procent) dan vrouwen (17%) wegens dronken rijden. Mannelijke overtreders zijn gemiddeld ook jonger dan vrouwelijke. Bij vrouwen zijn de leeftijdsgroepen 30-40 en vooral 40-50 het sterkst vertegenwoordigd, bij mannen vooral de chauffeurs jonger dan 30. Vanaf 51 blazen zowel mannen als vrouwen minder vaak positief.