Ondanks het dalend aantal verkeersslachtoffers, is het aantal fietsers en voetgangers die betrokken geraken in een verkeersongeval helaas gestegen. Wij dienden een resolutie in om meer aandacht en actie te vragen voor de veiligheid van de zachte weggebruikers. Door deze resolutie goed te keuren, geeft het parlement een duidelijk signaal. ‘Willen we mensen stimuleren om met de fiets of te voet te gaan, dan moet dit veilig kunnen. Er is vandaag té weinig aandacht voor het groeiend aandeel slachtoffers van verkeersongevallen met zachte weggebruikers en roepen de regering op om de veiligheid van deze weggebruikers hoog in het vaandel te dragen.

Sinds 2009 is er een daling in het aantal verkeersdoden met 33% (cijfers tot 2016). Maar die daling doet zich veel minder voor bij de fietsers en voetgangers. Bij fietsers is de daling slechts 20% en bij voetgangers 23%. Het aandeel zachte gebruikers is in het totaal aantal verkeersdoden en zwaargewonden de afgelopen jaren dan ook gestegen. Vooral het aandeel bij de zwaargewonde verkeersslachtoffers is verontrustend: dat aandeel is tussen 2009 en 2016 gestegen met 52%. Veel van deze mensen zijn kinderen, jongeren en ouderen. Gezien we geloven dat mensen steeds meer de stap naar de fiets zullen zetten, vragen wij aan de regering extra aandacht voor de veiligheid van deze weggebruikers. Ook bij de bevolking leeft de vraag naar meer veiligheid, gezien de vele petities voor meer conflictvrije kruispunten en charters waarmee vrachtwagens verplicht worden om de schoolomgevingen te mijden. De stads- en gemeentemonitor van afgelopen week bevestigde dit nogmaals.

Meten is weten
Er zijn heel wat maatregelen voor handen om de veiligheid van de zachte weggebruikers te verhogen, zoals bijvoorbeeld het “Alle Fietsers Tegelijk Groen”-principe invoeren en de pakkans opdrijven om de gevaren en de risico’s te verminderen.  Een beter ongevallenonderzoek naar de oorzaken van de fiets- en voetgangersongevallen kan leiden tot een betere en gericht aanpak.  Aan de hand van dit onderzoek kunnen we achterhalen waar de knelpunten zitten en hoe we dit kunnen aanpakken. Wij vragen ook aandacht voor snelle elektrische fietsen die het komend jaar, onder invloed van de fietsvergoeding en fietsleasing, steeds meer plaats zullen innemen op onze fietspaden. Daarnaast kijken we ook uit naar het onderzoek van Vias rond het rijbewijs met punten dat binnenkort voorgesteld zal worden. Om het verkeersveiligheidsbeleid beter te kunnen monitoren, is ook een accurate registratie van de controles door politie noodzakelijk. Lokale politiezones zijn bijvoorbeeld nog steeds niet verplicht om het aantal alcoholcontroles buiten de BOB-campagne te registeren. Dat moet beter. 

Hoe meer zachte weggebruikers, hoe veiliger
Hoe meer fietsers en voetgangers er zijn, hoe veiliger het voor hen wordt op termijn. Dat is het safety by numbers-principe. De federale overheid kan nog veel doen om mensen te stimuleren om met de fiets of te voet te gaan.  Fiscale stimulansen zijn er al, maar kunnen nog verder uitgebreid worden. Het mobiliteitsbudget biedt belangrijke perspectieven om de fiets aantrekkelijker te maken. Ik denk aan fietsleasing, deelfietsen, veilige fietsenstallingen, ook de combinatie fiets en trein kan nog verbeterd worden. Tot slot kijken we uit naar de evolutie van de veiligheidstechnologie in voertuigen, zoals Intelligente Snelheidsadaptatie, het alcoholslot,… dat de verkeersveiligheid enorm kan verhogen. 

U kan de resolutie hier terugvinden.