De commissie Binnenlandse Zaken heeft op dinsdag 23 juni onze resolutie aangenomen die aanstuurt op een veralgemening van de fietsvergoeding. Een dergelijke veralgemening moet uitgewerkt worden door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad en zou betekenen dat elke werknemer van een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer kan genieten. Die fietsvergoeding moet volgens de resolutie gelden voor verplaatsingen met een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel of een speedpedelec. Ook vraagt de resolutie om maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag gelijk te schakelen en te onderzoeken of dat bedrag nog actueel is.

Vandaag hebben niet alle werknemers recht op een fietsvergoeding. Voor CD&V mag het bedrijf waar je werkt niet bepalend zijn of je al dan niet van dit recht geniet. Deze resolutie wil de vergoeding daarom veralgemenen voor werknemers in de private sector en de federale overheid. Onderzoek toont aan dat het fietsgebruik stijgt met 36% wanneer bedrijven een fietsvergoeding aanbieden. Het is de populairste en meest effectieve maatregel voor werkgevers om fietsen te stimuleren. In het belang van een vlotte mobiliteit met minder files, én een duurzame mobiliteit met minder CO²-uitstoot. Voor zowel werkgever als werknemer is dit voordelig.

Lees hier het artikel op de website van Het Laatste Nieuws.