De Kamer heeft onze resolutie aangenomen die aanstuurt op een veralgemening van de fietsvergoeding. Een dergelijke veralgemening moet uitgewerkt worden door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad en zou betekenen dat elke werknemer van een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer per fiets kan genieten. 

Die fietsvergoeding moet volgens de resolutie gelden voor verplaatsingen met een fiets, al dan niet elektrisch ondersteund, of een speed pedelec. Ook vraagt de CD&V-resolutie om het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag gelijk te schakelen en te onderzoeken of dat bedrag nog actueel is.

Vandaag hebben niet alle werknemers recht op een fietsvergoeding. Voor CD&V mag het bedrijf waar je werkt niet bepalend zijn of je al dan niet van dit recht geniet. Deze resolutie wil de vergoeding daarom veralgemenen voor werknemers in de private sector en de overheid. In een recent onderzoek van Acerta geeft 33% van de Belgen aan dat ze vaker willen fietsen naar het werk. De fietsvergoeding is een belangrijke trigger om die stap uiteindelijk te zetten.  Eerder onderzoek toont immers aan dat het fietsgebruik bij werknemers stijgt met 36% wanneer bedrijven een fietsvergoeding aanbieden. Het is de meest effectieve maatregel voor werkgevers om fietsen te stimuleren. In het belang van een vlotte mobiliteit met minder files, een duurzame mobiliteit met minder CO²-uitstoot, én gezondere werknemers.