De gemeente Kalmthout is één van de zestien gemeenten uit de provincie Antwerpen die is geselecteerd om in te stappen in het project ‘Verkeersveilige Gemeente’. In totaal stelden 40 gemeenten zich kandidaat voor dat project.

Het project ‘Verkeersveilige Gemeente’ is een samenwerking tussen Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de Federale diensten van de Gouverneur en de provincie Antwerpen. Met de kennis van die gespecialiseerde organisaties willen ze de verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen verbeteren en versterken.

De gemeente krijgt een kosteloos ondersteunings- en begeleidingstraject om verder te werken aan de verkeersveiligheid in Kalmthout. De focus ligt daarbij op een uitgesproken engagement en de zogenaamde drie E’s: engineering, enforcement en educatie. Engineering richt zich op een veiligere fiets-, wandel- en weginfrastructuur door de gerichte inzet van technologie. Enforcement gaat over een hoge pakkans door systematische en structurele handhaving. Educatie werkt aan een mentaliteitswijziging zodat verkeersveilig gedrag de norm en niet langer de uitzondering is. 

Uit de coaching van de gemeentes volgt een op maat gemaakt actieplan op basis van de zeven algemene doelstellingen uit het SAVE-charter. Dat bevat concrete verbeterpunten en nieuwe acties waaraan de gemeente beslist te werken tijdens het actiejaar. Is dat jaar succesvol afgewerkt? Dan krijgt Kalmthout het SAVE-label van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Dat wil zeggen dat de gemeente een actieve bijdrage heeft geleverd om de verkeersveiligheid op het grondgebied te verbeteren.

Daarna gaan we voluit voor het behalen van een ZERO-label. Dat is een verdere concrete uitwerking van de acties met meetbare resultaten en effecten van de verkeersactiepunten. Daarbij begeleiden de provincie Antwerpen en de Federale diensten van de Gouverneur onze gemeente. 

De gemeente Kalmthout zet zich graag in om de gedeelde doelstelling mee te halen: geen verkeersdoden in alle gemeenten van de provincie Antwerpen tegen 2030.