De fietsvergoeding is hét instrument om meer mensen te stimuleren om naar het werk te fietsen. Nochtans heeft vandaag nog niet iedereen recht op zo’n vergoeding. Wij willen hier verandering in brengen en pleiten voor een veralgemening van de fietsvergoeding.  

Steeds meer werknemers komen met de fiets naar het werk. De fietsvergoeding speelt hier ongetwijfeld een belangrijke stimulans. In bedrijven waar een fietsvergoeding wordt ingevoerd, stijgt het aantal fietsers namelijk met meer dan 20 procent. Met CD&V willen we dat aantal verder doen stijgen. Niet alleen is fietsen gezond, beter voor het milieu en duurzaam, het houdt ook werknemers uit de file.  Ook werknemers die iets verder van hun werk wonen, kunnen dankzij elektrische fietsen én speedpedelecs op een duurzame en flexibele manier naar hun werk gaan. Eerder zorgden we er al voor dat de gebruikers van een speed pedelec in aanmerking komen voor de fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding bij werkgevers die dit toekennen.

Tussen 2015 en 2017 stegen de files met 20%. De fiets in al zijn vormen is ondertussen een volwaardig alternatief, zeker in combinatie met het groeiend aantal fietssnelwegen (waardoor grotere woon-werkafstanden tot meer dan 20 kilometer perfect haalbaar worden). Onze mobiliteit heeft ook een erg groot aandeel in de klimaatverandering en de luchtvervuiling (zoals nog eens duidelijk werd in het Curieuzeneuzen-onderzoek). We moeten alles op alles zetten om die impact te verminderen, de fiets kan en moet daar een belangrijke rol in spelen. 

Ondanks alle voordelen, hebben heel wat werknemers vandaag nog geen recht op een fietsvergoeding. Principieel zou de fietsvergoeding veralgemeend moeten worden. Daarom heeft CD&V een resolutie klaar die aan de sociale partners vraagt een veralgemeende regeling uit te werken.

Sinds vorig jaar is een fietsvergoeding ook mogelijk voor snelle elektrische fietsen tot 45 km/uur, de zogenaamde speed pedelecs. Toch is ook dit geen veralgemeend recht. Soms wordt de speed pedelec voor overheidspersoneel of in bedrijven expliciet uitgesloten van de fietsvergoeding. Toch zorgen net die speed pedelecs voor een modal shift van wagen naar fiets. Daarom pleiten we ook er voor dat iedereen die recht heeft op een fietsvergoeding, daar ook recht op heeft als hij met een speed pedelec rijdt.

Daarnaast vraagt CD&V ook te onderzoeken of het wenselijk is om het fiscaal en van RSZ-bijdragen vrijgestelde bedrag te verhogen. Vandaag is de fietsvergoeding vrijgesteld van belasting en RSZ-bijdragen tot max. 0,23 euro per kilometer. Tenslotte is het volgens ons aangewezen om naar één bedrag per km voor elke werknemer te evolueren. 

De fietsvergoeding is bijzonder effectief om mensen uit hun wagen en op de fiets te krijgen.Bij werkgevers die de fietsvergoeding invoeren stijgt het fietsgebruik met meer dan 20 procent (cfr. Woon-werkenquête FOD Mobiliteit).  We roepen de sociale partners dan ook uitdrukkelijk op om te kijken op welke manier de fietsvergoeding algemeen kan ingevoerd worden, in alle sectoren, privé en publiek, en voor alle werknemers. Zo geven we een extra impuls aan de keuze voor Koning Fiets in het woon-werkverkeer!