Hybride voertuigen, die gedeeltelijk elektrisch rijden, mogen niet zomaar parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor elektrische wagens. Dat antwoordde minister Bellot op onze parlementaire vraag. Gemeenten kunnen er echter voor kiezen om dit wél toe te laten door een specifiek onderbord op te hangen. Ook  of laden op zo’n parkeerplaats verplicht is, wordt beslist door de wegbeheerder. Hiermee is maatwerk door lokale besturen mogelijk. Belangrijk is wel dat het duidelijk is en blijft voor de eigenaars van elektrische wagens.

We zien steeds meer en meer elektrische wagens opduiken in het straatbeeld. In 2017 zijn er volgens de recentste cijfers van Febiac in België 2.713 elektrische wagens ingeschreven. Bijgevolg zien we dat er ook meer en meer parkeerplaatsen met laadinfrastructuur voor deze wagens worden voorzien. Volgens de wet is het niet verplicht om te laden als je op zo’n plaats geparkeerd staat. Met gevolg dat elektrische wagens die niet aan het laden zijn, de plaats innemen van elektrische wagens die wel dringend moeten laden. Wij kaartten dit aan bij minister Bellot. De minister laat de keuze aan de wegbeheerders om opladen al dan niet verplicht te maken. Hierdoor is maatwerk door lokale besturen mogelijk. Ze kunnen de situatie het best inschatten.

De nieuwe wegcode voorziet dat wegbeheerders parkeerborden mogen aanpassen met onderborden om het type van weggebruiker, voertuig, duur parkeren, … aan te geven. Zo kan bijvoorbeeld een parkeerplaats voor elektrische voertuigen beperkt worden tot het opladen van 9u tot 19u. Indien een gemeente het nodig acht, kan dit via parkeerschijven of een parkeerautomaat geregeld worden. Tot slot zal in de nieuwe wegcode expliciet staan dat tanken of de batterij opladen beschouwd wordt als parkeren. Dat moet een einde maken aan de discussie rond stilstaan of parkeren.

Hybride voertuigen mogen er niet parkeren
Naast het oplaadprobleem, was er nog de vraag of hybride wagens, die slechts gedeeltelijk elektrisch rijden en kunnen overschakelen op een gewone motor, ook mogen parkeren op de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Minister Bellot is nu duidelijk: zij mogen niet op deze plaatsen parkeren. Wegbeheerders hebben wel de optie om enkele parkeervakken voor deze wagens te voorzien, mits een onderbord dat dit duidelijk aangeeft. 

Lees hier de artikels van donderdag 24 mei 2018 in de Standaardhet Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.