Huifkar voortgetrokken door tractor voortaan toegelaten op openbare weg

28-02-2023

Tot nu toe is het strikt genomen verboden om personen te vervoeren in een huifkar die wordt voortgetrokken door een tractor. Toch wordt dit bij verschillende festiviteiten gedaan en wordt dit oogluikend toegestaan. Het wetsvoorstel van Jef Van den Bergh (cd&v) dat een wettelijke basis voorziet voor de huifkar voortgetrokken door een tractor waardoor de onzekerheid verdwijnt werd unaniem goedgekeurd door de Commissie mobiliteit.

 

Het vervoeren van personen in een huifkar voortgetrokken door een paard is vandaag wel toegelaten. Het verkeersreglement bevat hiervoor zelfs specifieke bepalingen. Maar als het paard vervangen wordt door een (landbouw)tractor, moet verwezen worden naar de bepalingen van het technisch reglement van voertuigen, en kan de combinatie tractor-huifkar niet. Ook voor toeristische miniatuur-treinslepen bestaat wél een wettelijk kader, net zoals voor tractor-praalwagens (bv. carnavals- of andere stoeten). Het vervoer met huifkarren verschilt nochtans niet fundamenteel – noch in gebruik, noch in opbouw – van de gekende toeristische miniatuurtreinen, die dikwijls door een (kleine) tractor worden voortgetrokken.

 

Het gevolg is dat verschillende goedbedoelde, vaak kindvriendelijke initiatieven vandaag strikt genomen illegaal verricht worden. Terwijl er in landelijke gebieden nog heel wat huifkartochten georganiseerd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van landbouwfeesten, bij boerderijbezoeken van scholen, bij recreatieve uitstapjes met groepen, etc. Huifkarren worden ook regelmatig ingezet voor huwelijken of verjaardagsfeestjes.

 

Het bestaande onderscheid is niet logisch”, aldus Jef Van den Bergh. “Een huifkar voortgetrokken door een tractor betekent geen groter veiligheidsrisico dan een huifkar getrokken door een paardEerder integendeel.

 

Het vandaag in de Commissie mobiliteit goedgekeurde wetsvoorstel beoogt daarom de ‘slepen bestaande uit een tractor en een huifkar’ op de weg toe te laten en qua reglementering zoveel mogelijk gelijk te stellen met de toeristische miniatuurtreinsleep. De maximale snelheid hiervoor bedraagt 25 km/u.

PERSCONTACTEN

Jef Van den Bergh

0473 74 83 16