Het parlement moet ook tijdens de coronacrisis zijn controlefunctie kunnen uitoefenen. Uitzonderlijke omstandigheden vereisen uitzonderlijke oplossingen, ook in het parlement. Daarom heb ik een voorstel tot wijziging van het Kamerreglement ingediend dat toelaat om tijdens de coronacrisis het parlement zoveel mogelijk normaal te laten functioneren. Zo zouden de Kamerleden via tele- of videoconferenties mondelinge vragen kunnen stellen aan de ministers, repliceren en deelnemen aan actualiteitsdebatten. Deze regeling zou gelden voor periodes waarin Kamerleden verhinderd zijn fysiek een commissievergadering bij te wonen door gezondheidsrisico. 

Door de huidige gezondheidscrisis is de parlementaire werking sinds drie weken sterk teruggeschroefd. Afgelopen donderdag keurde de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers de corona-volmachten met grote meerderheid goed. De opvolging van die volmachten wordt georganiseerd door een nieuwe commissie onder het voorzitterschap van Servais Verherstraeten, tevens fractievoorzitter van CD&V.  

Toch is ook het werk van de commissies over specifieke bevoegdheidsdomeinen belangrijk. Ook niet-corona-gebonden onderwerpen moeten aan bod kunnen komen. Ondertussen is het drie weken geleden dat niet-dringende commissies nog bijeen zijn gekomen.

In functie daarvan heb ik een voorstel uitgewerkt om het reglement van de Kamer aan te passen zodat parlementsleden vanop afstand ministers kunnen ondervragen en deelnemen aan debatten. Zo willen we op korte termijn de controlefunctie van parlementsleden versterken, ook in omstandigheden waarin fysiek samenkomen niet aangewezen is of niet mogelijk is.

Telewerk

Het is perfect mogelijk om een belangrijk deel van de parlementaire werkzaamheden op afstand te organiseren. We vragen alle inwoners, werkgevers en werknemers om, indien mogelijk, thuiswerk te organiseren. Het is een evidentie dat we dit beleid ook naar de politiek doortrekken. Telewerk is intussen op vele vlakken al ingeburgerd in het politieke bedrijf, bijvoorbeeld voor informeel overleg, partij- of fractievergaderingen via Skype, Teams, Zoom, Messenger- en WhatsApp-groepen.

In het parlement zelf hinkt men op dit vlak nog achterop. Het gebruik van moderne technieken is iets wat moeilijk ingang kent. We keren bijvoorbeeld terug naar het stemmen met briefjes om de social distancing-regels te kunnen naleven. Laat ons echter de nieuwe technologie omarmen om onze parlementaire werking in corona-tijden staande te houden.