De commissie Mobiliteit van de Kamer heeft een CD&V-voorstel goedgekeurd om het sociaal tarief voor telecom automatisch toe te kennen. De voorgestelde regeling schakelt de toekenning van deze recht in het systeem van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Negen commissieleden stemden voor; acht onthielden zich. Door deze administratieve vereenvoudiging zullen meer kwetsbare gezinnen gebruik kunnen maken van een betaalbaar tarief voor telefonie en internet.

Het sociaal telecomtarief ondersteunt ouderen, mensen met een laag inkomen of een beperking. Het laat hen toe betaalbaar te telefoneren of internet te raadplegen.

Dit voorstel zorgt ervoor dat kwetsbare gezinnen vlotter toegang krijgen tot dit sociaal tarief. De toekenning van deze rechten verloopt vandaag zeer inefficiënt door de tijdrovende verwerking van aanvragen. Het zorgt voor administratieve last voor alle betrokkenen. Er speelt bovendien een Mattheüseffect: de sociale korting komt niet altijd bij de mensen terecht die het werkelijk nodig hebben. De nieuwe regeling is socialer én administratief efficiënter.

 Het aantal begunstigden voor een sociaal energietarief bedraagt ongeveer 485 906 voor elektriciteit en 289 423 voor gas. Momenteel (cijfers BIPT 22012019) zijn er ongeveer 306 178 begunstigden van het sociaal telecomtarief waarvan

  • 211 783 personen ouder dan 65
  • 74 799 personen met een handicap jonger dan 65 jaar
  • 16 166 personen met een leefloon
  • 3 429 gehoorgestoorden, militaire oorlogsblinden en mensen die een laryngectomie hebben ondergaan.

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.