De voorbije dagen werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat er nood is aan een slimmere en gerichtere aanpak om de verkeersveiligheid te verhogen. Dat is de conclusie van CD&V-Kamerlid en verkeersspecialist Jef Van den Bergh na het debat in de Kamer naar aanleiding van het dramatische ongeval in Strépy. Jef Van den Bergh vroeg aan federaal minister Gilkinet hoe hij hier werk zal maken van een verkeersveiligheidsbeleid in de diepte. Onlangs diende Van den Bergh al een wetsvoorstel in voor de implementatie van het rijbewijs met punten, wat hiervoor een geschikt instrument kan zijn. “Het belangrijkste is dat we effectieve stappen vooruit zetten, een aanpak in de diepte, en dat we mensen die niet wakker liggen van een boete meer of minder verantwoordelijk kunnen houden voor hun risicovol gedrag.”

Elke dag worden gemiddeld 108 bestuurders geflitst omdat ze meer dan 40 km/u te snel rijden, zo bericht VIAS naar aanleiding van de flitsmarathon van woensdag 23 maart. Voor de eerste zes maanden van 2021 ging het om bijna 20 000 boetes in totaal. Uit oudere cijfers van VIAS blijkt immers dat 45% van de bestuurders die veroordeeld wordt voor een verkeersmisdrijf later opnieuw veroordeeld voor een verkeersinbreuk. Van de recidivisten voor rijden onder invloed, begaat 1 op 10 nadien nog eens minstens 8 nieuwe verkeersovertredingen!

Voor die bestuurders werkt een verstrengde wet of een hogere boete niet. Daarom pleit Jef Van den Bergh voor een verdieping van ons verkeersveiligheidsbeleid. “We moeten niet nog eens inzetten op ‘meer!’, ‘strenger!’ of nog ‘straffer!’, maar wel op ‘gerichter’ en ‘slimmer’.” Het kamerlid pleit ervoor de ongevallen niet enkel cijfermatig bekijken, maar te onderzoeken hoe nieuwe overtredingen en ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden.

“Het regeerakkoord stelt dat er werk gemaakt moet worden van recidive. Dat er werk gemaakt moet worden van een aanpak die impact heeft op de hardleerse bestuurder. Door cursussen, door een psycho-sociale benadering, door hen desnoods gericht uit het verkeer te halen. Het rijbewijs met punten bevat al die aspecten van een doorgedreven aanpak. Daarom heeft CD&V opnieuw een wetsvoorstel ingediend dat zo’n puntenrijbewijs na 30 jaar eindelijk operationeel kan maken. Het is cruciaal om bestuurders die zichzelf en anderen herhaaldelijk in gevaar brengen, beter aan te pakken.”

Het rijbewijs met punten maakt ook de alternatieve bijsturing van hardleerse chauffeurs mogelijk. Volgens VIAS ligt het percentage recidivisten 41% lager bij verkeersovertreders die een vorming moeten volgen in vergelijking met overtreders die een klassieke straf zoals een geldboete of verval van recht tot sturen krijgen. “Dit is één voorbeeld van een gerichte en slimme aanpak”, aldus het kamerlid. “Op dergelijke slimme en gerichte maatregelen moet de regering ten volle inzetten.”