Het federaal parlement keurt vandaag een wetsvoorstel goed van cd&v-Kamerlid en verkeersspecialist Jef Van den Bergh die het mogelijk maakt om in beroep te gaan als het parket weigert eenwagen na immobilisatie terug vrij te geven. Het Grondwettelijk Hof had in een arrest van eerder dit jaar gewezen op het ontbreken van die beroepsprocedure, wat ongrondwettelijk is.

Het wetsvoorstel geeft de politierechter de bevoegdheid om te beslissen of iemand die in beroep gaat tegen een weigering voor de vrijgave van zijn geïmmobiliseerd voertuig, al dan niet gelijk heeft. Verschillende verkeersveiligheidsinstanties wezen op de noodzaak van dit wetsvoorstel en in het parlement kon het op brede goedkeuring rekenen.

“Met dit wetsvoorstel geven we aan politie en parket terug een sluitend juridisch kader om auto’s van wegpiraten van de weg te halen en te houden. De immobilisering is immers een belangrijk instrument van het verkeersveiligheidsbeleid. Het instrument waarmee gevaar wordt gecreëerd, afnemen. Veilig verkeer moet een topprioriteit blijven.”