Vier jaar geleden dienden Nathalie Muylle, Leen Dierick en ik een wetsvoorstel in voor de invoering van een "carry-back" systeem voor land- en tuinbouw. Volgens het huidige systeem kunnen geleden verliezen enkel afgetrokken worden van toekomstige winsten. Dit is het "carry-forward" systeem. Wij zijn echter vragende partij voor een "carry-back" systeem, waarbij verliezen ook afgetrokken kunnen worden van in het verleden behaalde winsten. Op die manier krijgen ze betaalde belastingen in slechte tijden terug. Zo kunnen wij landbouwers die, naast de risico's van het ondernemerschap, ook afhankelijk zijn van weeromstandigheden ondersteunen.

Ook de overheid is nu overtuigd dat winst en verlies in deze sectoren dicht bij elkaar liggen. Om dit soort grote schokken op te vangen, zal de minister van financiën op vraag van de regering een carry back systeem uitwerken voor de vennootschapsbelasting (voor ondernemingen) en de personenbelasting (voor zelfstandigen). Land- en tuinbouwers krijgen zo de mogelijkheid om het fiscaal verlies bij het afsluiten van een boekjaar, ten gevolge van weersomstandigheden, te verrekenen met de winst van de drie boekjaren die aan het verliesgevende jaar zijn voorafgegaan. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor de land- en tuinbouwsector.