Jaarlijks gebeuren er gemiddeld 333 ongevallen waarbij een fietser tegen een geopend autoportier aanrijdt. Dat blijkt uit cijfers die we opvroegen bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Als we ten volle willen inzetten op verkeersveiligheid, moeten we elke oorzaak van ongevallen kritisch analyseren. Zulke ongevallen kunnen vermeden worden door oplettend het portier te openen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Dutch Reach.”

De periode 2016-2020 gebeurden er jaarlijks gemiddeld 333 ongevallen waarbij een fietser tegen een geopend autoportier aanrijdt, zo blijkt uit cijfers die minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bekendmaakte op onze vraag. In 96% van de gevallen leidt zo’n ongeval tot lichamelijk letsels. Meestal gaat het om lichtgewonden, maar in één op de 12 gevallen vallen er ook zwaargewonden. Jaarlijks sterven er zelfs 1 à 2 personen nadat ze met hun fiets tegen een geopend portier aanrijden.

De federale regering wil in deze legislatuur volop inzetten op verkeersveiligheid. Ze wil tegen 2030 het aantal verkeersdoden halveren en streeft tegen 2050 naar “vision zero”, nul dodelijke slachtoffers in het verkeer in België. “Als we in België ten volle willen inzetten op verkeersveiligheid, moeten we alle oorzaken van ongevallen kritisch analyseren en aanpakken. Enkel zo kunnen we blijven evolueren naar nul verkeersdoden."

Gelukkig bestaat er een eenvoudige manier om ongevallen met een geopend portier te vermijdende Dutch Reach. “De meeste chauffeurs openen hun autodeur met de aanliggende hand. Bij de Dutch Reach wordt echter van de hand gebruik gemaakt die zich het verste van het portier bevindt. Hierdoor moet de chauffeur zijn lichaam draaien, en zal hij veel makkelijker en zelfs automatisch in de zijspiegel en over zijn schouder kijken, en op die manier aankomend verkeer en fietsers meteen opmerken.” Een concreet voorbeeld: een autobestuurder die aan de kant van een weg parkeert, waar fietsers op de rijbaan rijden, opent zijn portier niet met de linker-, maar wel met de rechterhand, waardoor hij een aankomende fietser bijna niet kan missen.  

De Dutch Reach is inderdaad een geschikte maatregel om zulke ongevallen te voorkomen, zo bevestigt het Kabinet van Minister Verlinden op navraag. In het buitenland, met name Nederland en het Verenigd Koninkrijk, wordt deze methode al gepromoot om de verkeersveiligheid te verhogen. Niet enkel bestuurders, maar ook passagiers kunnen van de Dutch Reach gebruik maken om hun portier veiliger te openen. Het is een eenvoudige gewoonte, maar wel één die levens kan redden.

“Verkeersveiligheid is voor mij een heel belangrijk thema. Ik ondersteun dan ook graag initiatieven die onze wegen veiliger maken. Ik wil bij deze iedereen aanmoedigen om 'The Dutch Reach' onder de knie te krijgen. Door deze goede gewoonte aan te leren, kunnen we samen zware ongevallen die veroorzaakt worden door een portier onvoorzichtig te openen significant doen dalen,” aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.