Volgens NMBS is het enkel haalbaar om 5 stations per jaar toegankelijk te maken. Eind 2017 voldeden slechts 64 stations van de 550 stations en stopplaatsen aan de criteria als toegankelijk station. Aan dat tempo moeten we bijna 100 jaar wachten totdat elk station toegankelijk is. Dat is anno 2019 echt onaanvaardbaar en moet sneller kunnen. In 2015 namen wij nog het initiatief voor een kamerbreed gedragen resolutie over de toegankelijkheid van stations en treinen.

Het toegankelijk maken van perrons, stations en treinen voor personen met een beperkte mobiliteit is een belangrijke taak voor zowel de NMBS als Infrabel. Om volledig toegankelijk te zijn, moet een station volgens NMBS voldoen aan 4 criteria:

  • Er moet toegang zijn tot minstens 1 verkoopautomaat
  • Er moeten hoge perrons zijn (een hoogte van 76cm vanaf het spoor)
  • Er moet toegang zijn tot alle perrons vanaf de openbare weg of, eventueel, vanaf het stationsgebouw (gelijkvloerse toegang of door middel van een helling of lift)
  • En de perrons moeten uitgerust zijn met blindegeleidelijnen.

Eind 2017 voldeden 64 stations aan deze criteria. Om dit getal omhoog te trekken, moet er meer geïnvesteerd worden in toegankelijkheid. De NMBS volgt enkele criteria om te bepalen welke stations als eerste volledig toegankelijk gemaakt worden zoals bijvoorbeeld de geplande werkzaamheden, stations waar begeleiding aanwezig is, stations in de buurt van een instelling voor personen met een beperkte mobiliteit en het aantal reizigers. Volgens het spoorbedrijf zijn er op die manier maar 5 stations per jaar haalbaar. Het is te gek dat we bijna 100 jaar moeten wachten totdat elk station en elke stopplaats toegankelijk is. De ambitie mag hier echt wel hoger liggen. In juli 2015 keurde het parlement unaniem een resolutie ter verbetering van het treinvervoer voor mensen met een beperkte mobiliteit goed. Bijna 4 jaar later is er duidelijk nog heel wat werk aan de winkel.

Assistentie-ploegen worden niet uitgebreid

Daarnaast kunnen mensen met een beperkte mobiliteit in 131 van de 550 stations en stopplaatsen assistentie aanvragen om in of uit de trein te stappen. Sinds september 2017 kan de aanvraag in 41 stations drie uur op voorhand ingediend worden bij de NMBS. In de andere stations en haltes van de NMBS moet dit nog steeds 24 uur op voorhand ingediend worden.

Het parlement vraagt sinds 2015 om de aanvraagtijd voor gegarandeerde assistentie te reduceren naar 1 uur in de stations waar permanent assistentie mogelijk is. NMBS beweert dat het nu niet mogelijk is om binnen het uur stelselmatig de kwaliteit van alle gevraagde prestaties te garanderen. De mobiele B-for-You-ploegen die instaan voor de assistentie zullen ook niet uitgebreid worden. Volgens het spoorbedrijf volstaat het aantal van 17 ploegen, met 145 medewerkers.

Lees hier het artikel op de website van VTM Nieuws over deze materie.