In grensgemeenten ondervinden heel wat mensen die om professionele redenen dagelijks de grens moeten oversteken, last van de grenssluitingen. Het Benelux Parlement heeft oog voor deze bezorgdheden en zal een aanbeveling voor de bevoegde ministers voorleggen op de commissie van 5 juni 2020. 

Het parlement wil een duidelijk perspectief kunnen bieden wanneer een opening mogelijk zal zijn. Belangrijk is dat er een gecoördineerde aanpak en wederzijds vertrouwen tussen de landen is.

Foto (c) Belga Image