De voertuigen van bestuurders die zware verkeersmisdrijven plegen, zoals vluchtmisdrijf of herhaaldelijk rijden onder invloed, kunnen op dit moment maar moeilijk in beslag genomen worden. Ons wetvoorstel dat vandaag in de plenaire vergadering van de Kamer wordt besproken, moet daar verandering in brengen. Als een bestuurder keer op keer een rijverbod blijft negeren, moet de wagen in beslag genomen kunnen worden.

Er bestaat een harde kern van wegpiraten die telkens weer voor de politierechter verschijnen en alle truken bovenhalen om aan boetes en straffen te ontkomen. Dat maakt dat de verbeurdverklaring van een voertuig onmogelijk gemaakt wordt, bijvoorbeeld door het voertuig bewust niet in te schrijven of op naam van de partner, de moeder of een bedrijf.

Om die probleembestuurders toch aan te pakken, worden de regels voor de inbeslagname van voertuigen versoepeld. Een rechter kan voortaan een voertuig in beslag nemen gedurende de periode van een rijverbod of definitief afnemen bij een rijverbod vanaf 3 maanden, ook indien de overtreder geen eigenaar is van het voertuig. Hiermee wordt opnieuw werk gemaakt van ons actieplan tegen vluchtmisdrijf. Inbeslagname werd in de praktijk amper toegepast gezien de eigendomsvereiste. Nochtans kan het een efficiënte straf zijn, omdat het de (zware) overtreders rechtstreeks raakt in hun mobiliteit.

Belangrijk is dat de rechter dit enkel kan doen als de eigenaar zijn wagen bewust uitleent aan een bestuurder waarvan hij weet dat die systematisch de verkeersregels aan zijn laars lapt. Het uitlenen van een voertuig aan iemand die geen rijbewijs heeft, een rijverbod heeft, of rijdt onder invloed van drugs of alcohol is ook een verkeersovertreding. Met dit wetsvoorstel wordt ook de omgeving van de wegpiraat dus sterk gesensibiliseerd.

Denk aan een situatie waarbij een voertuig ingeschreven staat op naam van een oudere vrouw die zelf niet meer met de wagen rijdt. De zoon begaat de ene na de andere overtreding met die wagen, en de moeder is daarvan maar al te goed op de hoogte. Je zou kunnen zeggen dat de eigenaar in die situatie de verkeerscrimineel als het ware beschermd. De rechter zal voortaan dan ook kunnen beslissen om het voertuig af te nemen indien hij dat een gepaste straf vindt.