De organisatie van de autoloze zondag gebeurt in volle respect van de wet en er is geen probleem met de reglementering zelf. Dat antwoordde staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet op 23 mei op onze vraag. Brussels procureur Bulthé had in een brief gesteld dat de autoloze zondag niet wettelijk was omdat ze "buiten verhouding tot de motieven, nl. alternatieve vervoersmiddelen promoten" stond.

"Ik wil de organisatoren van de autoloze zondag geruststellen. Alles gebeurt in volle respect voor de wet", stelde Wathelet meteen. "Het probleem ligt meer bij het feit dat tijdens de organisatie van zo'n dag iemand wel eens de verkeersborden zou kunnen negeren tijdens zijn verplaatsing in Brussel", preciseerde hij. "Dat stelt echter de wettelijkheid van een autoloze dag as such absoluut niet ter discussie". 

Hij opperde dat de intrekking van een artikel uit een wet uit 1968 soelaas zou kunnen brengen, omdat het de mogelijkheid zou bieden om iemand die de regels van de autoloze dag niet respecteert, efficiënt te sanctioneren. Het gaat echter om een regionale bevoegdheid. De organisatie is echter volkomen correct en wettelijk. 

 

Foto: Photonews, www.autokanaal.be