App 112 BE biedt gebruikers in nood de mogelijkheid om noodcentrales te contacteren, zoals de brandweer, ambulance en politie. Sinds de lancering in 2017 werd de toepassing al 958.835 keer gedownload. Vooral in 2019 kende de applicatie een stijging: toen downloadden maar liefst 313.896 burgers de app. Dit jaar gaat het voorlopig om 180.994 downloads. Dit alles blijkt uit cijfers die wij opvroegen bij Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

Dankzij de app is hulpverlening toegankelijk voor iedereen en kunnen mensen met gehoor- of spraakproblemen chatten met dienstverleners. Concreet kan de beller aanduiden of hij/zij behoort tot de groep van doven, slechthorenden of mensen met een spraakbeperking. Bij een oproep ziet de operator dit op zijn scherm en zal hij onmiddellijk een chatsessie starten. Hoeveel chatsessies er al plaatsvonden, is onduidelijk.

Wij stellen voor om het doorsturen van foto’s en video’s mogelijk via de app te maken.

Foto’s of video’s kunnen een situatie nog duidelijker omschrijven en dus een meerwaarde zou kunnen vormen voor de App 112. Ook in het buitenland wordt dit al toegepast. De minister gaf aan dat dit momenteel wordt onderzocht. Wij kijken uit naar de bevindingen van dit onderzoek.

Sinds februari 2020 keuzemenu

In 2018 vonden er pilootprojecten met IVR (Interactive Voice Respons) plaats in de provincies West-Vlaanderen en Namen. IVR houdt in dat, wanneer een oproeper het noodnummer belt, hij of zij via keuzemenu moet kiezen tussen 112 of 101. Het aantal oneigenlijke oproepen daalde hierdoor drastisch en ook het aantal doorschakelingen verminderde sterk. Daarom besloot de minister om het keuzemenu uit te rollen in heel het land. Sinds februari van dit jaar is het keuzemenu standaard.