Nieuws

Tot nu toe is het strikt genomen verboden om personen te vervoeren in een huifkar die wordt voortgetrokken door een tractor.

Lees meer

Federaal parlementslid Jef Van den Bergh (cd&v) vraagt in de commissie Mobiliteit vandaag om duidelijkheid over de tarieven van…

Lees meer

Kamerlid Jef Van den Bergh en Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (beiden cd&v) pleiten ervoor om de mogelijkheden van…

Lees meer

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde een voorstel van resolutie goed over de versterking van de spoorwegpolitie. De…

Lees meer

Op donderdag 9 februari keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de resolutie van Kamerlid Jef Van den Bergh (cd&v) unaniem…

Lees meer

De sociale partners hebben vandaag een belangwekkend advies uitgebracht en een CAO overeengekomen voor het gebruik van de fiets…

Lees meer

Cd&v verwelkomt beheersovereenkomsten voor het spoor De regering keurde vandaag de nieuwe beheersovereenkomsten voor zowel NMBS…

Lees meer

2022 was ‘rampjaar’ voor treinreiziger op Lijn 12. De gemeente Kalmthout verstuurde een brief aan de NMBS en federaal minister…

Lees meer

Snel van A naar B? Spring eens op een elektrische fiets! Met de komst van deelfietsnetwerk Donkey Republic is dat makkelijker…

Lees meer

Het federaal parlement keurt vandaag een wetsvoorstel goed van cd&v-Kamerlid en verkeersspecialist Jef Van den Bergh die het…

Lees meer

Tijdens de zomermaanden juli en augustus werd het NMBS-duoticket gebruikt voor ruim 3,7 miljoen trajecten. Dat blijkt uit…

Lees meer

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond VIAS en de audit die besteld werd door de minister van Mobiliteit, pende ik…

Lees meer